Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd ING BSK rekomenduje zatrzymanie zysku za 2020 r. w spółce

Udostępnij

Zarząd ING (INGBSK) zaproponował Walnemu Zgromadzeniu spółki, aby zysku netto za 2020 r. w wysokości 1 337,6 mln zł, a także niepodzielny zysku z lat ubiegłych równy 495,7 mln zł w całości pozostawić w spółce. 

Zgodnie z rekomendacją, 675,4 mln zł miałoby trafić na kapitał rezerwowy, a 1 157,9 mln zł pozostać niepodzielone, w celu zachowania możliwości podziału w przyszłości w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+