Zarząd XTB rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz WZ spółki podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 418 175 946,31 zł w następujący sposób:

  • wypłatę dywidendy w kwocie 210 116 706,65 zł, tj. 1,79 zł na jedną akcję,
  • przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 208 059 239,66 zł na kapitał rezerwowy.

Proponowany dzień dywidendy to 21 kwietnia 2021 r., natomiast dzień wypłaty to 30 kwietnia 2021 r.

"Rekomendacja Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF" - uzasadniono

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 0,24 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły