Zarząd Budimex rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w kwocie 16,7 zł na akcję. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafił łącznie 426,35 mln zł. Oprócz 310,047 mln zł z ubiegłrocznego zysku, na dywidendę trafi także 116,31 mln zł, czyli cały kapitał rezerwowy utworzony w 2020 r. w celu wypłaty dywidendy.

"Rekomendacja Zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zysku wypracowanego za rok 2020 uwzględnia dobrą sytuację gotówkową Spółki oraz korzystne perspektywy dla jej dalszej działalności"​ - czytamy w komunikacie

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji BDX (BUDIMEX) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,4%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Budimex trafiła dywidenda równa 4,56 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły