GI International poinformował o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji WSE (WORKSERV). Wzywający planuje skupić do 32 329 628 akcji spółki stanowiących 49,29% jej kapitału. Proponowana cena to 1,45 zł za akcję. 

Spółka nabywająca, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Work Service.

„Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu Wezwania w szczególności w celu wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne dla osiągniecia tego celu po przeprowadzeniu Wezwania” – czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 2 kwietnia i potrwają do 4 maja 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 7 maja 2021 r.