W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa PLI (PLATIGE) zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 91,1 mln zł w porównaniu z 90,4 mln w 2020.

W 2020 roku zysk EBITDA wyniósł 8,88 mln zł wobec 8,43 mln PLN zysku EBITDA w 2019. Wynik ubiegłego roku obciążony został rezerwą na koszty programu menadżerskiego w wysokości 0,94 mln PLN. Po odjęciu niegotówkowych odpisów na koszty programu motywacyjnego EBITDA grupy wyniosła 9,83 mln PLN. Na wynik wpłynęło także rozwiązanie odpisu na inwestycję w nieruchomość spółki w wysokości 2,4 mln PLN przez co EBITDA skorygowana o koszty rezerwy na program motywacyjny oraz jednorazowe rezerwy i odpisy wyniosła 7,38 mln PLN

Zysk netto grupy wyniósł 2,9 mln PLN – tyle samo co w roku poprzednim, a zysk netto skorygowany o niegotówkowe odpisy i rezerwę na koszty programu menadżerskiego wyniósł 1,4 mln PLN.

- Ubiegły rok przyniósł nieoczekiwany obrót wydarzeń spowodowany pandemią koronawirusa. Jednak pierwsze miesiące nastrajały bardzo optymistycznie – dobrze wypełniony portfel projektów w dziale Animacji, sporo zaplanowanych wydarzeń w działach Events oraz Creative Arts, a także rozwój sprzedaży projektów reklamowych na rynku brytyjskim, czy planowane prace nad kolejnym sezonem Wiedźmina. Jednak wstrzymanie zdjęć na planach reklamowych i filmowych oraz odwołanie lub przesunięcie zaplanowanych eventów miało wpływ na dużą część biznesu Grupy – komentuje Karol Żbikowski, CEO Platige Image – Sytuacja wymagała przejścia w tryb pracy zdalnej, co odbyło się sprawnie i pozwoliło na dalszą realizację projektów. Pozytywnym trendem była duża kontraktacja w dziale Animacji uzyskana dzięki aktywizacji sprzedaży. Umożliwiło to w dużej mierze zamortyzowanie obniżonej sprzedayż w pozostałych działach. Z kolei nowo pozyskane projekty animacyjne zostały częściowo skierowane do realizacji w zespołach Reklamy i Creative Arts. Niestety przesunięcia projektów spowodowały skumulowanie ich realizacji w dalszej części roku, a to przyczyniło się do obniżenia marż, w związku z koniecznością wsparcia ich realizacji zewnętrznymi podwykonawcami. Jednak pomimo trudnych warunków operacyjnych kontynuowaliśmy nasze inwestycje w unowocześnienie infrastruktury informatycznej – dodaje.

Rok 2020 był dla Platige Image bardzo pracowity. Dział Platige Broadcast/Events pracował nad rozwojem technologii Virtual Set, której efektem jest opublikowany niedawno krótkometrażowy film Defect.

Ponadto studio poszerzało swoje kompetencje w zakresie Unreal Engine 4, a pierwszym owocem działań R&D prowadzonych w zakresie silnika czasu rzeczywistego była entuzjastycznie przyjęta animacja Koala.

Twórcy z Platige wzbogacili też swoje portfolio o wiele produkcji cinematikowych. Artyści stworzyli animacje do takich tytułów jak choćby Hyper Scape – battle royale wyprodukowany przez Ubisoft, Call of Duty®: Black Ops Cold War & Warzone™. Studio, wraz ze swoim domem produkcyjnym Dobro, pracowało również nad live-action trailerem i cutscenami oczekiwanej polskiej produkcji The Medium, stworzonej przez BLO (BLOOBER).

Nie zabrakło również projektów reklamowych wśród których warto wymienić zrealizowany dla francuskiej marki Babybel widowiskowy spot utrzymany w konwencji filmowego trailera - Join the Goodness, którego reżyserem był laureat Oscara Hervé de Crécy. Kontynuowano również współpracę z Kompanią Piwowarską, dla której powstała kolejna reklama dla marki Żubr, dotyczącej akcji ratowania życia zagrożonych gatunków.

Oprócz projektów komercyjnych, studio Platige Image zorganizowało również autorski przegląd filmów krótkometrażowych – Platige Image: Long Story Shorts, w ramach którego widzowie mogli zobaczyć najważniejsze produkcje warszawskiego studia, uzyskać dostęp do unikalnych materiałów archiwalnych, a także wziąć udział w sesjach Q&A z artystami, wśród których znaleźli się m.in. nominowany do Oscara Tomek Bagiński, czy zdobywca Europejskiej Nagrody Filmowej – Damian Nenow.

Stworzony w Platige Image trailer Metro Exodus Artyom's Nighmare otrzymał główną nagrodę w kategorii „Video Branded Entertainment - Games" na Gali Webby Awards. Produkcja otrzymała również wyróżnienie w kategorii „Video Animation – Branded”. Ponadto Platige Image, drugi rok z rzędu, otrzymało tytuł Studia Postprodukcyjnego Roku na Gali Klubu Twórców Reklamy. W sumie z ceremonii KTR artyści ze studia wrócili z 8 mieczami i 5 nagrodzonymi projektami.

- Ogłoszona w styczniu bieżącego roku strategia na najbliższe 5 lat zakłada budowę portfela projektów własnych w obszarze gier komputerowych oraz filmu, przy dalszej kontynuacji działalności serwisowej. Chcemy wykorzystać budowane przez lata kompetencje do stworzenia produktów, które mogą być dla nas źródłem dodatkowych, skalowalnych przychodów - podsumowuje Karol Żbikowski - W 2021 roku planujemy uruchomić produkcję pierwszych gier komputerowych oraz prace nad projektami filmowymi. W działalności serwisowej zakładamy dalszy rozwój wszystkich dotychczasowych linii produktowych, a także  oraz powiększenie nowej linii, czyli wirtualnych produkcji – dodaje.