Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były w lutym 2021 r. równe 20,3 mln zł. To o 0,4% więcej w porównaniu do wielkości sprzedaży osiągniętej w analogicznym miesiącu 2020 r. 

„W okresie styczeń - luty 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 30 462 tys. PLN i była niższa o 22,9 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie

Sprzedaż detaliczna osiągnęła w lutym 2021 r. poziom 12,43 mln  zł, o 6,6% mniej r/r. W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2021 r. przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 17,04 mln zł, co oznacza 40,1% spadek w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r.