Spółka z Grupy ERB (ERBUD) – toruńskie ONDE SA (wcześniej PBDI SA) – złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. IPO jest jedną z analizowanych ścieżek pozyskania kapitału na realizację strategii Grupy ERBUD.

ONDE (wcześniej PBDI) jest krajowym liderem w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce w szczególności farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych pod względem liczby wybudowanych megawatów. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji farm wiatrowych o łącznej mocy 2456 MW. W segmencie farm fotowoltaicznych ONDE łącznie zbudowała lub jest w trakcie budowy instalacji o mocy 185 MW. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowią 82% przychodów ONDE w 2020 roku.

- Nasz rozwój w ostatnich latach przyspieszył w niezwykłym tempie. Przez lata wypracowaliśmy pozycję rynkową, reputacje i kompetencje, które pozwalają nam generować coraz wyższe przychody i marże. Ewentualne wejście spółki na Giełdę Papierów Wartościowych byłoby kolejnym krokiem w budowie naszej pozycji rynkowej i dalszego dynamicznego rozwoju spółki – podkreśla Paweł Średniawa, prezes ONDE.

IPO i wejście na GPW nie jest jednakże jedyną opcją rozważaną przez właścicieli. Równolegle prowadzony jest również proces poszukiwania dla ONDE inwestora strategicznego w ramach transakcji M&A. ERBUD ma obecnie pakiet ok. 88 proc. akcji spółki. W każdym rozważanym scenariuszu ERBUD utrzyma pełną kontrolę nad ONDE.

- ONDE jest bardzo cennym aktywem dla grupy. Działa na niezwykle perspektywicznym rynku, gdzie ma silną pozycję. Jest firmą przyszłości, bo model biznesowy spółki idealnie wpisuje się w nabierające rozpędu trendy w energetyce odnawialnej. Wiążą się on naturalnie z planem – właściwie ogólnoświatowym – odejścia od paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat z pewnością nie zabraknie ONDE pracy. Jest to więc idealny moment dla inwestorów, aby partycypować w jego dynamicznym rozwoju – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD-u.

Środki ze sprzedaży akcji ONDE mają zostać przeznaczone na realizację strategicznej dywersyfikacji biznesu ERBUD-u. - Chcemy poszerzyć swoją działalność o produkcję drewnianych modułów do budowy takich obiektów jak: biura, apartamentowce, hotele, szpitale czy urzędy. Będą one oferowane w szczególności na rynku niemieckim, gdzie ERBUD obecny jest od lat i ma tam silną pozycję - mówi Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u. - Aby wystartować z produkcją w zakładanym wymiarze potrzebujemy 80-100 mln zł. Nowa „noga” biznesowa ma przynosić docelowo około 1,5 mld zł przychodów rocznie – dodaje Dariusz Grzeszczak. Pozostałe środki pozyskane ze sprzedaży walorów ONDE zostaną przeznaczone na rozwój działalności serwisowej ERBUD-u zagranicą poprzez akwizycje.