W materiale informacje na temat:

  • Rozpoczęciu równoległych prac nad projektami AAA od 2022 r.;
  • Rozbudowie elementów online i mobile we wszystkich seriach;
  • Wyjściu poza czysty gatunek RPG;
  • Rozwoju grupy w kierunku RED 2.0