Zarząd Krka rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w kwocie 5 EUR na akcję, czyli około 22,95 zł. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafił łącznie 156,1 mln EUR.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji KRK (KRKA) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,1%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Krka trafiła dywidenda równa 4,25 EUR na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły