Zarząd Grupy Kęty rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 427,91 mln zł. Z tej kwoty 295,94 mln zł ma pochodzić z zysku wypracowanego w 2020 r., a pozostałe 134,21 zł z kapitału zapasowego spółki. 

Tradycyjnie, dywidenda spółki zostanie wypłacona w dwóch ratach. Dnia 18 czerwca 2021 r. do akcjonariuszy trafi 13,4 zł na akcję, a 31 sierpnia 2021 r. kolejne 31,27 zł na akcję.  Proponowany przez zarząd dzień dywidendy to 31 maja 2020 r.

Łącznie daje to dywidendę równą 44,67 zł, najwyższą w historii spółki. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji KTY (KETY) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 7,8%.

"Wysokość rekomendowanej dywidendy odzwierciedla aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w tym maksymalną dopuszczalną kwotę kapitału zapasowego możliwego do przeznaczenia na wypłatę dywidendy, i jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Grupy Kęty trafiła dywidenda równa 35 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły