MLS (MLSYSTEM) wypracował w 2020 r. 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 10,2 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 36,3 proc. oraz 191 proc.

- Ubiegły rok przyniósł ponadprzeciętną koniunkturę w branży fotowoltaicznej. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na dalszej poprawie rentowności, co ma odzwierciedlenie w naszych wynikach.

W 2021 r. zamierzamy umacniać naszą pozycję zagraniczną, a szczególną perspektywę wzrostu dostrzegamy w Skandynawii oraz w krajach Beneluksu. Dodatkowo cieszy nas zwrot USA w kierunku zielonej energii, to także obiecujący rynek dla ML System. Zakładamy, że udział eksportu w sprzedaży ogółem będzie rosnąć - mówi Dawid Cycoń, prezes ML System.

Aktualna wartość portfela zamówień spółki na 2021 r. jest rekordowa i przekracza 100 mln zł.

Skonsolidowane wyniki finansowe:

 

2019 r.

2020 r.

Zmiana

Przychody (mln zł)

93,4

127,3

+36,3 proc.

Zysk netto (mln zł)

3,5

10,2

+191 proc.

 

 

 

 

 

ML System konsekwentnie prowadzi prace wdrożeniowe związane z projektami objętymi strategią „nowej ery kwantowej” – Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass oraz prace badawcze i rozwojowe zmierzające do komercjalizacji innych innowacyjnych produktów.

W 2021 r. spółka rozpocznie realizację projektu badawczego QDrive w partnerstwie
z Pilkington Automotive Poland oraz kontynuować będzie prace badawcze związane
z wytworzeniem tandemowego ogniwa fotowoltaicznego nowego rodzaju.

Aktualnie trwa również procedura oceny przydatności klinicznej autorskiego urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki COVID w czasie rzeczywistym.