Zarząd CDR (CDPROJEKT) przekazał informacje o szacunkowych wynikach za 2020 r.

Zgodnie z opublikowanymi danymi, skonsolidowane przychody wyniosły w ubiegłym roku 2 139 mln zł, a skonsolidowany zysk netto był równy 1 154 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w raporcie rocznym, co nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku.