Zarząd DCR (DECORA) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję, czyli łącznie około 21,09 mln zł. Pozostała część ubiegłorocznego zysku w kwocie 37,86 mln zł miałaby trafić na kapitał zapasowy spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Decora, taka wysokość dywidendy przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 5,3%.

Więcej szczegółów na temat dywidend spółki znajduje się na profilu dywidendowym spółki.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły