Zarząd KTY (KETY) podał, że w związku ze wzrostem wolumenu sprzedaży oraz cen surowców, przekładającym się na wyższe ceny oferowanych produktów, całoroczne szacunki dla przychodów spółki zostaną przekroczone o ponad 10%. Aktualna prognoza zakłada wypracowanie w 2021 r. 434 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 4 000 mln zł. To odpowiednio o +17,7% i +10,4% więcej niż spółka zakładała jeszcze w grudniu.

"Wzrost przychodów dotyczy wszystkich segmentów, przy czym Segment Opakowań Giętkich szacuje go na ok. 14% ponad prognozowany poprzednio poziom, Segment Wyrobów Wyciskanych na ok. 12% a Segment Systemów Aluminiowych na ok. 7%" - dodano w komunikacie

Jak podano, szacunek skonsolidowanego zysku netto uwzględnia 7,5 mln zł dodatniego efektu wynikającego ze zwiększenia aktywa z tytułu podatku odroczonego.