Zarząd GPW rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 104,93 mln zł, czyli 69,3% skonsolidowanego zysku za 2020 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę w kwocie 2,5 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji GPW, stopa dywidendy wyniosłaby ok. 5,3%.

"Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 2,4 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły