Zarząd SEL (SELENAFM) rekomendujeaby niemal całość, bo 75 mln zł z ubiegłorocznego zysku netto równego 75,38 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych. 

Łączna liczba nabywanych w ramach skupu nie przekroczyłaby 3 000 000, natomiast cena nabycia miałaby być równa między 11, a 25 zł za akcję. Stosownie do propozycji zarządu cele nabycia akcji własnych nie są doprecyzowane i mogłyby one zostać umorzone, odsprzedane, wymienione na akcje lub udziały w toku dokonywanych przejęć lub restrukturyzacji. WZA ma również wyrazić zgodę na ustanawianie na nich zabezpieczenia zobowiązań spółki.

Decyzje dotyczącą przeznaczenia ubiegłorocznego zysku oraz przeprowadzanie skupu akcji własnych podejmą akcjonariusze spółki podczas WZA zaplanowanego na 27 maja 2021 r.