Unsolved to aplikacja mobilna umożliwiająca graczom ograniczoną czasowo rozgrywkę (w oparciu o
zużywaną, odnawiającą się codziennie w nieznacznym stopniu energię, której zakup możliwy jest w
aplikacji) w część gier HOPA spod znaku Artifex Mundi. Aplikacja, dostępna w wersjach na Android i
iOS, oferuje dostęp do 14 rozpoznawalnych tytułów HOPA.

Od początku 2021 r. ART (ARTIFEX) prowadzi regularną akwizycję graczy dla Unsolved. W minionym
miesiącu na kampanie reklamowe z wykorzystaniem Facebook spółka przeznaczyła 1,5 mln zł, a od
początku roku 4,4 mln zł. W planach na 2021 r. jest rozbudowa aplikacji o nowe funkcjonalności
zwiększające opcje jej monetyzacji, takie jak reklamy, tzw. gift pass, walutę premium czy opcje
społecznościowe (metaosiągnięcia), jak również poszerzenie zasięgu kampanii reklamowych o nowe
kanały – Google, Unity Ads oraz IronSource.

- Wyniki osiągnięte w minionym miesiącu są zgodne z naszymi założeniami na 2021 r., który będzie stał pod znakiem rozwoju Unsolved. Wydatki na reklamy Unsolved zwracają się w satysfakcjonującym tempie, aplikacja zaledwie kilkanaście miesięcy po starcie prac nad nią odpowiada nie tylko za znaczącą część przychodów Grupy, ale też istotnie kontrybuuje w jej zyskach. Oczekujemy, iż w kolejnych miesiącach udana passa Unsolved zostanie podtrzymana

- komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes giełdowej spółki.