Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca przeznaczy ok. 30 mln zł na akwizycje kolejnych przychodni w br.

Udostępnij

Neuca zamierza kontynuować proces przejęć przychodni lekarskich i zakłada, że przeznaczy na ten cel kwotę ok. 30 mln zł w tym roku. Zarząd ocenia, że rozwój nowych linii biznesowych będzie kontrybuował pozytywnie do tegorocznego zysku netto, który spółka prognozuje na poziomie 110 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu. Neuca zamierza zbudować platformę e-commerce dla aptek, które współpracują ze spółką. 

"Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji w przychodnie i wydaliśmy ponad 30 mln zł, akwirując 23 przychodnie w 6 województwach. Planujemy kontynuację tego procesu w bieżącym roku i chcemy wydać kwotę podobną do ubiegłorocznej. Jesteśmy obecnie na etapie kilkudziesięciu audytów i wiele zależy od tego, z iloma podmiotami dojdziemy do porozumienia " - powiedział wiceprezes Grzegorz Dzik podczas konferencji prasowej.

"Na dziś wydaliśmy 47 mln zł na te inwestycje i mamy dostęp do 80 tys. pacjentów w 31 placówkach. Ta działalność już generuje pozytywny wynik" - dodał.

Dzik podkreślił, że na razie przychody z tej działalności "giną" w skali 7 mld zł przychodów rocznie, jakie generuje Neuca, ale mają pozytywny wpływ na poziom marży brutto oraz zysk netto.

Neuca poinformowała dziś, że  prognozuje osiągnięcie zysku netto grupy na poziomie 110 mln zł w tym roku.

"Ten cel jest bardzo ambitny, ale możliwy do zrealizowania" - powiedział prezes Piotr Sucharski podczas konferencji.

Ważnym składnikiem wpływającym na dynamikę wyniku netto będzie sprzedaż marek własnych. Zysk ze sprzedaży własnych farmaceutyków i kosmetyków (16,5 mln zł) stanowił w ub. roku 15% wyniku netto spółki. Liczba produktów marek własnych w portfolio spółki wyniosła 455 na koniec 2015 r. (wzrost o 21% r/r).

Wsparciem dla osiągnięcia zysku netto w 2016 r. ma być także rozwój nowych linii biznesowych zorientowanych na pacjenta, takich jak centra badawcze, telemedycyna, a także przychodnie lekarskie.

W ub. roku Neca kupiła 3 firmy działające na rynku badań klinicznych: Clinport, BioScience i Medica Pro Familia, a także spółkę Diabdis, prowadzącą projekt telemedyczny. Ośrodki badawcze należące do grupy Neuca (łącznie 8) w ub. roku przeprowadziły 100 badań klinicznych. W I połowie tego roku spółka planuje także komercjalizację urządzenia telemedycznego Diabdis.

"Sprzedaż produktów własnych, podwojenie naszych inwestycji, jeśli chodzi o przychodnie, rozwój badań klinicznych będą wspierać budowę naszego zysku w tym roku. W 2015 roku łączny wynik naszych nowych biznesów to niewielki minus. W tym roku planowany jest wynik dodatni" - powiedział prezes.

NEU (NEUCA) planuje także wejść w nowe obszary, takie jak e-commerce i chce zbudować platformę e-commerce dla aptek. Jej wdrożenie jest planowane na początek 2017 r. Jak powiedział Sucharski, to nie będzie biznes, przynoszący duże zyski, ale dzięki niemu zwiększy się dostępność produktów dla pacjentów.

Spółka przygląda się także możliwości sprzedaży marek własnych za granicą i - jak poinformował Dzik - Neuca "patrzy bardzo szeroko, jeśli chodzi o zakres geograficzny, ale każdy rynek jest inny i nie na każdym rynku jest w stanie sprzedawać". Podkreślił, że nie jest to kwestia decyzji strategicznej, ale szukanie możliwości poprawy wyników. "Patrzymy na to z perspektywy marżowej" - podkreślił wiceprezes.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus