Informacje

ISIN:PLAIRWY00017
Liczba akcji: 58 418 444
Kapitalizacja:33 882 698
Sektor: GPW: Przemysł farmaceutyczny
Branża: Sprzęt i materiały medyczne

Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych...

więcej »