Informacje

ISIN:PLZUE0000015
Data debiutu:03.11.2010
Liczba akcji: 23 030 083
Kapitalizacja:99 029 357
Sektor: GPW: Budownictwo

Grupa ZUE działa na rynku budownictwa branży kolejowej oraz miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej. Głównym przedmiotem działalności jest...

więcej »