Informacje

ISIN:PLZUE0000015
Data debiutu:03.11.2010
Liczba akcji: 23 030 083
Kapitalizacja:78 993 185
Sektor: GPW: Budownictwo
Branża: Budownictwo

Grupa ZUE działa na rynku budownictwa branży kolejowej oraz miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej. Głównym przedmiotem działalności jest...

więcej »