Informacje

ISIN:PLDRZPL00032
Data debiutu:23.12.2004
Liczba akcji: 6 118 550
Kapitalizacja:7 831 744
Sektor: GPW: Handel hurtowy

Drozapol-Profil jest ogólnopolskim dystrybutorem wyrobów hutniczych. Spółka zajmuje się sprzedażą wyrobów hutniczych ze stali niestopowych, świadczy...

więcej »