Informacje

ISIN:PLMSTSD00019
Data debiutu:15.10.1997
Liczba akcji: 240 368 802
Kapitalizacja:1 110 984 603
Enterprise Value: 604 891 603
Branża: Budownictwo

Grupa Polimex-Mostostal prowadzi działalność inżynieryjno-budowalną. Projekty realizowane przez spółkę obejmują takie segmenty jak m.in. przemysł,...

więcej »