Informacje

ISIN:PLMSTSD00019
Data debiutu:15.10.1997
Liczba akcji: 236 618 802
Kapitalizacja:997 348 250
Sektor: GPW: Budownictwo
Branża: Budownictwo

Grupa Polimex-Mostostal prowadzi działalność inżynieryjno-budowalną. Projekty realizowane przez spółkę obejmują takie segmenty jak m.in. przemysł,...

więcej »