Informacje

ISIN:PLONCTR00028
Data debiutu:07.03.2011
Liczba akcji: 1 484 052
Kapitalizacja:5 787 803
Sektor: NewConnect: Handel

Przedmiotem działalności Onico jest pośrednictwo w hurtowym obrocie paliwami płynnymi. Spółka uczestniczy w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem,...

więcej »