Informacje

ISIN:PLVENIT00010
Data debiutu:01.02.2012
Liczba akcji: 2 232 000
Kapitalizacja:767 808
Sektor: NewConnect: Wypoczynek

MEDARD S.A. jest spółką giełdową notowaną na rynku New Connect GPW w Warszawie. Obecnie Emitent kontynuuje działania, które zostały rozpoczęte...

więcej »