Informacje

ISIN:PLVENIT00010
Data debiutu:01.02.2012
Liczba akcji: 2 232 000
Kapitalizacja:807 984
Sektor: NewConnect: Wypoczynek
Branża: Rekreacja i wypoczynek

MEDARD S.A. jest spółką giełdową notowaną na rynku New Connect GPW w Warszawie. Obecnie Emitent kontynuuje działania, które zostały rozpoczęte...

więcej »