Informacje

ISIN:PLCRBST00016
Liczba akcji: 1 402 500
Kapitalizacja:115 706 250
Sektor: NewConnect: Informatyka

Spółka jest producentem gier komputerowych oraz aplikacji biznesowych, które są przystosowane do technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Gry oraz...

więcej »