Informacje

ISIN:PLAPSEN00011
Liczba akcji: 28 185 494
Kapitalizacja:124 298 029
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy
Branża: Przemysł elektromaszynowy

W skład grupę kapitałowej APS Energia wchodzą spółki o profilu projektowo-wykonawczym oraz dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy jest...

więcej »