Informacje

ISIN:PLSMSKH00019
Data debiutu:14.12.2011
Liczba akcji: 17 265 272
Kapitalizacja:28 487 699
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe
Branża: Działalność inwestycyjna

Strategia rozwoju Femion Technology S.A. na lata 2020 - 2022 zakłada rozwój działalności Grupy Kapitałowej w obszarze działalności finansowej w...

więcej »