Informacje

ISIN:PLSMSKH00019
Data debiutu:14.12.2011
Liczba akcji: 16 265 272
Kapitalizacja:41 964 402
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe
Branża: Działalność inwestycyjna

W Grupie Kapitałowej SMS Kredyt działalność operacyjna prowadzona jest przez SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Sp.j....

więcej »