Informacje

ISIN:PLNEWAG00012
Liczba akcji: 45 000 001
Kapitalizacja:1 210 500 027
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy

Newag zajmuje się produkcją elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw i pozostałego taboru kolejowego. Spółka świadczy także...

więcej »