Informacje

ISIN:PLGURDR00013
Data debiutu:26.04.2012
Liczba akcji: 1 321 429
Kapitalizacja:8 258 931
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe
Branża: Biotechnologia

Perma - Fix Medycyna jest spółką zależną Perma - Fix Environmental Services, spółki notowanej na NASDAQ. Spółka powstała w celu prowadzenia badań...

więcej »