Informacje

ISIN:PLABSIN00012
Data debiutu:01.02.2011
Liczba akcji: 8 000 000
Kapitalizacja:7 712 000
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe
Branża: Działalność inwestycyjna

ABS Investment prowadzi działalność jako doradca finansowy i gospodarczy oraz bezpośredni inwestor. Spółka wspiera firmy w takich obszarach jak m.in....

więcej »