Informacje

ISIN:PLABSIN00012
Data debiutu:01.02.2011
Liczba akcji: 8 000 000
Kapitalizacja:19 840 000
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe

ABS Investment prowadzi działalność jako doradca finansowy i gospodarczy oraz bezpośredni inwestor. Spółka wspiera firmy w takich obszarach jak m.in....

więcej »