Informacje

ISIN:PLINVNT00011
Data debiutu:15.06.2012
Liczba akcji: 88 851 200
Kapitalizacja:43 714 790
Sektor: NewConnect: Eco-energia
Branża: Energia

Bras działa na rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na projektach z obszaru wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi...

więcej »