Informacje

ISIN:PLGNOMD00024
Data debiutu:30.05.2011
Liczba akcji: 1 321 301
Kapitalizacja:35 675 127
Sektor: NewConnect: Ochrona zdrowia

Genomed oferuje usługi w zakresie analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych opartej na sekwencjonowaniu DNA. Usługi wykorzystywane są w molekularnej...

więcej »