Zarząd BKM (PBKM) podjął decyzję o rekomendowaniu ZWZ pokrycia jednostkowej starty netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 4 457 661,84 PLN z kapitału zapasowego, a także niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego.

Jednocześnie zarząd spółki zastrzegł, jego intencją jest ujęcie w procesie analiz przeglądu perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. kwestii ewentualnej aktualizacji polityki dywidendowej na kolejne lata obrotowe (obecny zapis mówi o wypłacie nie więcej niż 50% skonsolidowanego zysku netto).

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły