• Cena akcji Pepco Group w ofercie pierwotnej ustalona na 40 zł. Przewidywany pierwszy dzień notowań akcji Spółki na GPW to 26 maja 2021 r. >>>

 • Najaważniejsze informacje dotycące dywidend ze spółek notowanych na GPW, zebrane w Dywidendowym podsumowaniu 19. tygodnia >>>
 • EKS (EKIOSK) w 2020 roku: zysk netto 20 proc. w górę, wpływy wzrosły o 8 proc. >>>
 • Grzegorz Młynarczyk, Wiceprezes Zarządu ALL (AILLERON) o kolejnych celach akwizycyjnych w Software Mind i perspektywach grupy w 2021 roku >>>
 • Grupa ULG (ULTGAMES) wypracowała w pierwszym kwartale br. 4,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży  i 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto >>>
 • Powrót do dywidendy zadeklarował zarząd KGH (KGHM) proponując walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę równowartości 1,5 zł na jedną akcję >>>
 • GRC (GRUPAREC) w I kwartale 2021: przychody +21 proc., zysk netto +160 proc r/r >>>
 • Wyniki 11B (11BIT) za I kwartał 2021 roku lepsze od budżetowych założeń >>>

 • Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2021 roku w Grupie K2H (K2HOLDING) >>>

 • PDG (PYRAMID) z grupy PlayWay podsumowało I kwartał 2021 roku >>>

 • One More Level stworzy Ghostrunner 2 wynika z umowy podpisanej z  505 Games >>>

 • Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt emisyjny dla programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) ustanowiony przez PKN (PKNORLEN) >>>

 • 5-krotny wzrost sprzedaży produktów własnych BLR (BLIRT) w I kw'21 >>>

 • Po roku przerwy wraca dywidenda w PZU >>>