Podczas ZWZ akcjonariusze MNC (MENNICA) uchwalili wypłatę dywidendy wyższej, niż rekomendował to zarząd spółki. Do akcjonariuszy spółki trafi 35,8 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,7 zł. Propozycją było 0,5 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, oznacza to dywidendę o stopie ok. 3,3%. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2021 r., zaś wypłata nastąpi w dwóch ratach: 0,3 zł 24 czerwca, a kolejne 0,4 zł 24 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły