Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Banku Handlowego chce wypłacić dywidendę za 2020 r. i za 2019 r.

Udostępnij

Zarząd BHW (HANDLOWY) rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł na akcję. Na ten cel trafiłoby łącznie 158,1 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. Akcjonariusze mieliby otrzymać także dywidendę równą 3,66 zł na akcję z niepodzielonego zysku za 2019 r.

"Zarząd Banku zarekomendował (...)dokonanie podziału zysku (...) pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli na jeden z następujących sposobów podział zysku:

  • Warunek Wypłaty Całości zysku;
  • Warunek Wypłaty 75% Zysku - w przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty Całości Zysku,
  • Warunek Wypłaty 50% Zysku - w przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty 75% Zysku,
  • W przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty 50% Zysku, zysk netto za 2020 rok i niepodzielony zysk za 2019 rok pozostaną w całości niepodzielone" - podano w komunikacie

W przypadku zgody KNF (a następnie akcjonariuszy), dywidenda zostanie wypłacona 22 września, zaś dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 15 września 2021 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+