Zarząd VGO (VIGOSYS) przyjął strategię rozwoju spółki na lata 2021-2026. Strategia zakłada kontynuację rozwoju na rynku fotoniki oraz poszerzenie zakresu działalności o nowe obszary.

Spółka zakłada też wypracowanie 67 mln zł przychodów i 29,5 mln zł EBITDA w 2021 r. oraz odpowiednio 80 mln zł i 100 mln zł przychodów w 2022 i 2023 r. EBITDA w 2022 r. ma wynieść 33,5 mln zł i 40 mln zł rok później.

"Za najbardziej perspektywiczne z potencjalnych inicjatyw wzrostowych Spółki Zarząd uznaje:

  1. Eksplorację rynku detektorów MCT (HgCdTe), w tym ekspansję (geograficzną, segmentową) w 
    obszarach rynku nieobjętych regulacjami wyłączającymi stosowanie rtęci i kadmu w detektorach,
  2. Rozwój technologii detektorów i modułów podczerwieni z materiałów powstałych na bazie związków z III i V grupy układu okresowego pierwiastków, zgodnych ze wspólnotową dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
  3. Rozwój epitaksji materiałów półprzewodnikowych III-V oraz produkcji źródeł bliskiej podczerwieni (laserów VCSEL),
  4. Rozwój technologii źródeł podczerwieni,
  5. Rozwój technologii systemów optoelektronicznych i fotonicznych układów scalonych dla średniej oraz krótkiej podczerwieni,
  6. Rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni" - czytamy w komunikacie

Dla osiągnięcia celów strategicznych spółka planuje inwestycje w badania i rozwój oraz infrastrukturę techniczną w wysokości 30-40 mln zł rocznie. Inwestycje mają być finansowane ze środków własnych oraz dofinansowania publicznego. Oznacza to też zmianę polityki dywidendowej spółki i niewypłacanie dywidendy w okresie realizacji strategii. Całość wypracowywanych zysków ma być inwestowana w przyspieszenie rozwoju spółki.

"Ambicją Spółki jest utrzymanie tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30% rocznie oraz
wysokiej rentowności podstawowej działalności operacyjnej, w tym marży brutto na sprzedaży
powyżej 60% oraz rentowności EBITDA powyżej 40%"
- dodano