Zarząd BDX (BUDIMEX) podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. Dywidenda ma być równa maksymalnie połowie jednostkowego zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 r.

"Kwota zaliczki, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty wskazane zostaną po sporządzeniu i na podstawie ww. sprawozdania co powinno nastąpić do 30 września 2021 r." - podano w komunikacie

Za 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę równą 16,7 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły