• CMP (COMP) opublikował aktualizację polityki dywidendowej spółki. Począwszy od 2022 roku spółka planuje aby wypłacać dywidendę o stopie dywidendy powyżej 5%. >>>
 • PCO (PEPCO) zakończyło I półrocze 2020/21 z 324 mln zł podstawowej EBITDA przy przychodach na poziomie 1995 mln zł. >>>
 • DDI (DDISTANCE) opublikował dzisiaj dokument informacyjny sporządzony na potrzeby rozpoczynającej się publicznej oferty akcji serii C nowej emisji. >>>
 • Podczas ZWZ akcjonariusze QNT (QUANTUM) uchwalili wypłatę dywidendy równej 3,17 zł na akcję. Będzie to najwyższa dywidenda w historii spółki. >>>
 • MLS (MLSYSTEM) wprowadził do obrotu urządzenie Covid Detector. Urządzenie oferowane jest do wykorzystania przez użytkowników profesjonalnych. >>>
 • Przychody LPP w pierwszym kwartale 2021/22 wyniosły blisko 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 99 proc. r/r. >>>
 • WZA INC zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 r. Wartość dywidendy na jedną akcje wyniesie 12 groszy. >>>
 • KRC (KREC) przyjął nową politykę dywidendy. Do akcjonariuszy ma trafiać minimum 50% jednostkowego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. >>>
 • ONDE, spółka z Grupy ERB (ERBUD) rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. >>>
 • DOK (DOOK) zawarł umowę na stworzenie kompleksowych aplikacji mobilnych do Smart Heaterów (inteligentnych urządzeń grzewczych). >>>
 • KNF przedstawiła kryteria wypłaty dywidend przez banki w drugim półroczu 2021 r. >>>
 • OZE-Biomar opublikował memorandum. Zapisy na 40 000 akcji serii B zostaną przeprowadzone w dniach 28 czerwca - 12 lipca, a cena maksymalna za 1 akcję wynosi 275 zł. >>>