Spółka zależna IMS, Closer Music, podpisała umowę na dostarczanie bibliotek muzycznych i wykorzystywanie ich w playlistach przez spółkę z Europy Zachodniej. Szacowane przychody z tytułu publicznego wykorzystywania bibliotek muzycznych Closer Music wyniosą w pierwszym roku trwania umowy ok. 5-7 mln zł.

Umowa została zawarta na czas określony do 30 czerwca 2022 r. i podlega automatycznemu przedłużeniu, o ile żadna ze stron zawiadomi o rezygnacji z umowy.

"Spółka spodziewa się, że wraz z powiększaniem katalogów muzycznych Closer Music, w kolejnych latach obowiązywania umowy przychody z jej tytułu będą jeszcze większe. W drugiej połowie 2021 roku i kolejnych latach, Emitent spodziewa się podpisywania kolejnych tego typu umów przez Closer Music, przede wszystkim z firmami z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych" - dodano w komunikacie