Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Bogdanka miała wstępnie 92 mln zł zysku netto w I półroczu 2021 r.

Udostępnij

Według wstępnych danych za pierwszą połowę 2021 r., LWB (BOGDANKA) wypracowała w tym okresie przychody ze sprzedaży na poziomie 1 046,6 mln zł i 330,6 mln zł EBITDA. Spółka szacuje, że zysk netto w zakończonym półroczu wyniósł 92 mln zł, natomiast zysk operacyjny 116,9 mln zł.

„Największy wpływ na wyniki finansowe w 1H 2021 miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019 (4.8 mln ton). Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie wzmożonego popytu na węgiel” – czytamy w komunikacie

Dodano, że produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4,9 mln ton, a sprzedaż 4,6 mln ton. Spółka podtrzymuje plan produkcyjny przyjęty na 2021 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+