Szacunkowy skonsolidowany wynik netto MSZ (MOSTALZAB) był w I półroczu 2021 r. równy 18 mln zł. Zysk został osiągnięty przy przychodach wysokości 558 mln zł i zysku brutto ze sprzedaży równym 54 mln zł.

Natomiast wstępne jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r. kształtują się następująco:

  • przychody ze sprzedaży: 393 mln zł,
  • zysk brutto ze sprzedaży: 31 mln zł,
  • zysk netto: 6 mln zł.

W komunikacie zaznaczono, że prezentowane dane nie są ostatecnze i będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta.