Zarząd NPL Nova (do niedawna PRI (PRAGMAINK)) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 1,77 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 28%.

"(...) nie doszło do nabycia przez Spółkę akcji własnych, wobec czego utworzony (...) kapitał rezerwowy (...) w kwocie 7.360.000,00 zł nie został wydatkowany. (...) Cała kwota Kapitału Rezerwowego – tj. 7.360.000,00 zł, jako pochodząca z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego, może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy, po uprzednim rozwiązaniu Kapitału Rezerwowego i przekazaniu tej kwoty do kapitału rezerwowego utworzonego w celu wypłaty dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 19 października 2021 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy ma być 15 listopada 2021 roku.

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy spółki w 2015 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły