• Zarządzający z Aviva Investors TFI nie mają tak komfortowej sytuacji jak niektórzy ich koledzy, którzy co miesiąc otrzymują nową porcję środków do zainwestowania. Nie mniej jednak wartość portfela akcji ulokowanych na GPW to wyraźnie ponad 5 mld zł, więc jest co robić nawet bez dopływu nowych środków [BR Premium] >>>
  • Mimo stosunkowo niewielkiej liczby spółek w portfelu Generali Investment TFI, okres między kwietniem, a czerwcem przyniósł pokaźną liczbę zmian. Zarządzający zrezygnowali z dalszej inwestycji w 3 podmioty, stawiając jednocześnie na aż 12 nowych spółek. To jednak nie koniec przetasowań [BR Premium] >>>
  • W zakończonym kwartale PGN (PGNIG) wypracował według wstępnych szacunków 0,58 mln zł zysku netto wobec 5,14 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
  • Sławomir Halbyrt, prezes SES (SESCOM) dla Biznes24 o m.in. projekcie budowy stacji do tankowania wodoru, elektrolizy z wykorzystaniem energii z OZE oraz przyszłości projektu wodorowego spółki [wideo] >>>
  • Grupa KTY (KETY) zaktualizowała plan inwestycyjny na lata 2021-2025 oraz prognozowane wyniki finansowe. >>>
  • STS (SATIS) zakończyła ostatni etap procesu restrukturyzacji. Uprawomocniło się postanowienie o wykonaniu układu, zatwierdzonego z wierzycielami w marcu 2020 r. >>>
  • Dywidendowe podsumowanie tygodnia, gdzie zebraliśmy wiadomości związane z transferem zysków do akcjonariuszy. >>>

 

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.​

postaw nam kawę