Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

W II kwartale 2021 r. zysk netto Ropczyc wzrósł o 51% r/r

Udostępnij

Grupa Kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych nie zwalnia tempa. Skonsolidowane przychody „Ropczyc” w I półroczu 2021 r. osiągnęły poziom 172,4 mln zł (wzrost 10,7 proc. r/r). Skonsolidowany zysk netto oraz zysk operacyjny wyniosły odpowiednio: 18,9 i 22,2 mln zł.

Zakłady Magnezytowe RPC (ROPCZYCE) mają za sobą bardzo dobry kwartał. W II kw. 2021 r. skonsolidowane przychody „Ropczyc” osiągnęły poziom 92,8 mln zł (wzrost 21 proc. r/r), EBIT wyniósł 14,0 mln zł (wzrost 14,6 proc. r/r), a zysk netto ukształtował się na poziomie 12 mln zł (wzrost 51 proc. r/r).

- Z perspektywy planów i ostrożnych założeń przyjmowanych na 2021 rok w warunkach dużej niepewności, koniunktura gospodarcza w I półroczu 2021 r. okazała się sprzyjająca, co jest widoczne we wzrostach produkcji w branżach obsługiwanych przez naszą Spółkę. To z kolei bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. Czynnikiem, który istotnie wpływał na sytuację w europejskiej branży wyrobów ogniotrwałych był wzrost kosztów transportu i problemy logistyczne, które przyczyniły się szczególnie do pogorszenia pozycji konkurencyjnej producentów z Azji. Nasze tegoroczne wyniki potwierdzają, że pomimo wciąż panującej niepewności wiemy jak skutecznie prowadzić biznes i umiejętnie wykorzystać sprzyjającą koniunkturę. Konsekwentne realizowana strategia, działania w zakresie stałej optymalizacji kosztów i zwiększania efektywności gospodarowania majątkiem, a także inwestycje we własne Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz realizowany program motywacyjny dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa przynoszą widoczne efekty prezentowane w wynikach za pierwsze sześć miesięcy tego roku – wyjaśnia Józef Siwiec, prezes ZM ROPCZYCE

W ujęciu branżowym, w I półroczu podobnie jak w okresach wcześniejszych, czołowym konsumentem wyrobów wytwarzanych przez Spółkę pozostawało hutnictwo żelaza i stali z realizacją przychodów na poziomie 83,4 mln zł (49 proc. ogólnej sprzedaży i 11,2 proc. wzrost  r/r). W kraju Spółka realizowała dostawy w ramach kompleksowej obsługi poszczególnych obszarów produkcyjnych hut. W eksporcie z kolei realizowane były dostawy w ramach kontraktów ramowych z wieloletnimi partnerami handlowymi Spółki m.in. z Niemiec, Francji, Austrii, Rosji, czy Republiki Czeskiej. Pozyskano też zamówienia od kontrahentów z nowych obszarów geograficznych.

Sprzedaż dla hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła w minionym półroczu 40,7 mln zł (24 proc. ogólnej sprzedaży). Na rynku krajowym realizowana była ona na rzecz stałych partnerów handlowych, uzupełniona projektami eksportowymi m. in. w Belgii, Kazachstanie czy w Hiszpanii.

W sektorze cementowo-wapienniczym sprzedaż wyniosła 37,4 mln zł, także utrzymując wysoką dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym jej motorem napędowym była realizacja dostaw dla zagranicznych koncernów. W I półroczu 2021  Spółka kontynuowała współpracę z podmiotami z Bliskiego Wschodu (Pakistan, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone) oraz z Europy (m. in. Czechy, Rosja, Austria czy Albania). 

Sprzedaż do pozostałych grup odbiorców realizowana była na poziomie nieco niższym niż planowano, jednakże branże te stanowią uzupełnienie głównych segmentów rynku obsługiwanych przez Spółkę.

11 maja 2021 r. ZM ROPCZYCE wypłaciły rekordową dywidendę w wysokości 1,60 zł na akcję.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+